Drukuj

frontZSZ im. Sandora Petöfi w Ostródzie, 15 maja 2018 r. zorganizował dzień otwarty dla młodzieży gimnazjalnej, stwarzając jej możliwość weryfikacji swoich planów zawodowych, dokonania wyboru szkoły i kierunku dalszego kształcenia zawodowego. Dzięki warsztatom przygotowanym przez nauczycieli oraz młodzież gimnazjaliści mogli zapoznać się ze specyfiką konkretnych kierunków kształcenia oraz z ich profilem.

Podczas dnia otwartego „Ekonomik” zaprezentował specyfikę zawodów, które są przedmiotem nauki w tej szkole. Pełny wachlarz tych profesji to: hotelarz, handlowiec, ekonomista, informatyk, analityk, spedytor, cukiernik i kucharz oraz kierunek żywienia i usług gastronomicznych, obsługi turystycznej, eksploatacji portów i terminali, żeglugi śródlądowej i nowość - technik budowy jednostek pływających. Swoje stoiska miała również klasa policyjna i wojskowa. Młodzież mogła również zwiedzić Internat i zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych. Przed budynkiem szkoły oraz podczas zwiedzania goście mogli smacznie zjeść przygotowaną przez uczniów pizzę, gofry, ciasta i wiele innych potraw. Do współpracy zaproszono lokalnych pracodawców: Laboratorium Biolab z Ostródy, Hotel Anders Stare Jabłonki, WKU, Powiatową Komendę Policji, Jota Finanse, NEO Komputer, Akademię Morską w Gdyni oraz Wyższą Szkołę Jazdy z Ostródy. W tym wydarzeniu wzięło udział aż 487 uczniów z gimnazjów z naszego regionu rozważających podjęcie nauki w ZSZ im. S. Petöfi.
 
Data: 16.05.2018 r.
Tekst: Jolanta Senkowska- Taborek
Foto: Magdalena Michalewicz, Jarosław Mańka
 
1
1
1
1
1