Drukuj

celina winnicka przewodnicząca komisji zdrowia w radzie miasta morąga podczas wykonania badaniaW 70. edycji akcji NEFROTEST w Morągu, zostało przebadanych blisko 100 osób. W Laboratorium Szpitala Miejskiego w Morągu poziom eGFR i kreatyniny we krwi przebadało prawie dwa razy więcej osób niż zakładano organizując akcję. Również ważne dla miasta osobistości pokazały swoją obecnością, że warto dbać o nerki i także poddały się badaniu.

W piątek, 15 czerwca 97 osób pojawiło się w szpitalnym laboratorium, by sprawdzić stan swoich nerek. „Zbyt późne wykrywanie chorób nerek to wciąż jeden z największych problemów dla pacjentów i lekarzy nefrologów – mówi dr Krzysztof Bednarski z Centrum Dializ Fresenius w Ostródzie, organizator badań - „Niesprawne nerki nie bolą, a to usypia naszą czujność”. Nie bolało też samo badanie – było to proste pobranie krwi z ręki.
 
Akcję wsparli i wzięli w niej aktywny udział goście honorowi, byli to m.in.: z-ca burmistrza Morąga – Leszek Biernacki, przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Morąga-Celina Winnicka oraz dr Krzysztof Gago, koordynator ds. medycznych morąskiego Szpitala. „Jestem pod ogromnym wrażeniem sprawności zespołu szpitalnego laboratorium, które współpracowało z nami przy tej edycji kampanii – mówi dr Krzysztof Bednarski – „to pierwsza taka kampania społeczna, gdzie dla dobra mieszkańców współpracowały zespoły z centrum dializ i laboratorium. I to akcja zakończona sukcesem. Dziękuję dyrekcji szpitala oraz pani kierownik laboratorium, Jadwidze Piotrowskiej za wsparcie i pomoc, bowiem była nieoceniona” - dodaje dr Bednarski. Warto też podkreślić, że prawie 100 osób zostało przebadanych w ciągu zaledwie 3 godzin, co jest najlepszym dowodem na sprawność zespołu pobierającego krew.
 
Organizatorami tej edycji akcji NEFROTEST są Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska (organizacja zrzeszająca operatorów stacji dializ, oddziałów nefrologicznych i poradni w Polsce), Centrum Dializ Fresenius w Ostródzie oraz Szpital Miejski w Morągu. Natomiast patronat honorowy przyjęli: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Tadeusz Zbigniew Sobierajski – Burmistrz Morąga oraz Ewa Michałowska – Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu. Patronem naukowym nad kampanią w całej Polsce jest prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Krajowy Konsultant w dziedzinie Nefrologii. Natomiast wsparcia dla akcji na terenie Morąga udzieliła dr n. med.Beata Januszko-Giergielewicz – Wojewódzka Konsultant w dziedzinie Nefrologii.
 
Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z chorobami nerek, z których około 3,2 miliona pacjentów na całym świecie regularnie poddawanych jest leczeniu dializami. Dzięki sieci 3790 stacji dializ Fresenius Medical Care zapewnia leczenie dializą 322.253 pacjentom na całym świecie. Fresenius Medical Care jest również wiodącym dostawcą produktów do dializy, takich jak aparaty do dializ lub dializatory. Oprócz podstawowej działalności firma świadczy powiązane usługi medyczne w zakresie koordynowanej opieki medycznej.
 
W Polsce Fresenius Medical Care Polska S.A. jest obecny od prawie 30 lat. Produkty firmy do hemodializy i dializy otrzewnowej wykorzystywane są w większości stacji dializ na terenie całej Polski, zarówno w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. Obecnie Fresenius Medical Care świadczy usługi dializacyjne poprzez spółkę Fresenius Nephrocare Polska, która tworzy największą w Polsce sieć placówek dializacyjnych – Centrum Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi wykonuje na podstawie kontraktu z NFZ.
 
Dializa jest zabiegiem umożliwiającym oczyszczenie krwi z toksycznych produktów przemiany materii, usunięcie nadmiaru wody z organizmu i wyrównanie zaburzeń jonowych krwi w sposób zbliżony do tego, w jaki czyni to nerka. W nefrologii stosuje się zabiegi dializacyjne u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, którzy nie kwalifikują się do zabiegu przeszczepienia nerki, bądź oczekują na ten zabieg. Jest to zabieg podtrzymujący przy życiu.
 
Hemodializa jest to dializa pozaustrojowa. Polega na stworzeniu stałego dostępu naczyniowego, dzięki czemu można pobierać strumień krwi do dializatora, w którym krew jest oczyszczana (przy pomocy specjalnego płynu dializacyjnego). Po jednej stronie błony dializatora przepływa krew, a po drugiej - płyn dializacyjny. Na zasadzie dyfuzji zbędnie produkty przemiany materii przedostają się przez błonę półprzepuszczalną z krwi do płynu dializacyjnego. Oczyszczona krew wraca do pacjenta. Dializowany chory musi wykonywać zabieg w stacji dializ 3 razy w tygodniu. Każda wizyta trwa kilka godzin.
 
Dializa otrzewnowa jest to dializa wewnątrzustrojowa. Błona otrzewnowa wykorzystana jest jako półprzepuszczalna błona dializacyjna. Do jamy brzusznej wprowadzany jest płyn dializacyjny. Płyn wprowadza się poprzez specjalistyczny cewnik umieszczany na stałe w jamie brzusznej pacjenta. Zabiegi wykonywane są samodzielnie przez pacjenta w domu, po przejściu odpowiedniego szkolenia. Pacjent do ośrodka dializ udaje się tylko na kontrolę.
W Polsce obecnie działa około 260 stacji dializ, w których dializowanych jest prawie 20.000 pacjentów.
 
Źródło informacji: Marzena Fink, Biuro prasowe NEFRON Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska (KIG)
Foto: TV Morąg
 
leszek biernacki z ca burmistrza morąga podczas wykonania badania