Drukuj

frontPowiat ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. W dniu 19 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie podpisano umowę, którą parafowali: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Edmund Winnicki - Wicestarosta oraz Michał Zarembski – właściciel firmy Mezarist.

Celem głównym projektu jest Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik mechatronik w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki w kierunkach i branżach szczególnie istotnych dla rozwoju regionu województwa warmińsko – mazurskiego poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w okresie 01.03.2018-30.06.2019.

Realizacja projektu przyczyni się m. in. do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik i pełnego przystosowania obiektów warsztatów szkolnych do prowadzenia najwyższej jakości zajęć edukacyjnych i praktycznej nauki zawodu technik mechatronik w pełnym zakresie programowym dla potrzeb przyszłej wykwalifikowanej kadry pracowniczej regionu województwa warmińsko – mazurskiego.
 
Wartość całkowita inwestycji wynosi 4 016 729,12 zł, w tym dofinansowanie 3 333 483,50 zł.
 
Tekst: Wydział Rozwoju Lokalnego
Foto: M.Kłosowska
 
fe program regionalnyeuzdrowieue europejski rozwoj