Drukuj

Stypendyści PRMWręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów wyróżnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Uroczystość odbyła się 15 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Organizatorem spotkania był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Stypendium PRM, w tym roku szkolnym, otrzymało 154 uczniów z naszego województwa, a wśród nich - Anna Iwaniec uczennica kasy. III D Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie.

 

Beneficjenci stypendiów musieli spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
Podczas uroczystości stypendyści otrzymali okolicznościowe dyplomy.
Spotkanie uświetniły pokazy umiejętności i talentów wybranych stypendystów.

1
1
1
1

Data upowszechnienia notatki: 20.11.2018r
Autor informacji i zdjęć: Jolanta Demczuk
Adjustacja: H. Kropidłowski