Drukuj

roboty drogoweWykonawca zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” informuje, iż z dniem 21.02.2019r. planowane jest otwarcie dla ruchu samochodowego drogi dojazdowej biegnącej przez plac budowy wzdłuż ul. Drwęckiej łączącej ciąg ulic Stapińskiego - Mazurska z ulicą Olsztyńską. Całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego oraz pieszego pozostaje przejazd oraz przejście kolejowe w ciągu ul. Drwęckiej.

Zamknięte dla ruchu pozostaje skrzyżowanie ulicy Drwęckiej z ulicą Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego. Dojazd od ulicy Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego do ul. Drwęckiej możliwy będzie ulicami Pułaskiego, następnie Olsztyńską lub ulicami Św. Dominika Savio, następnie Stapińskiego.

Przewidywany termin zakończenia budowy to czerwiec 2019.

1
1

Źródło informacji: Budimex S.A.