Drukuj

frontSymboliczne przecięcie wstęgi podczas uroczystości oddania do użytku nowego wiaduktu w Ostródzie połączyło, oddzielone torami kolejowymi od 1872 r., dwie części miasta. Stąd, 25 czerwca 2019 r. to ważna historyczna data dla Ostródy, ale i dla powiatu ostródzkiego. Inwestycję rozpoczęto przed dwoma laty przy współdziałaniu samorządu miejskiego i powiatowego i przy wydatnym wsparciu finansowym rezerwy subwencji ogólnej państwa. Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki dziękował mieszkańcom Ostródy za cierpliwość i uprzejmość w zachowaniach drogowych podczas budowy wiaduktu oraz ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za przychylność przy współfinansowaniu inwestycji.

Wzmożony ruch pociągów na trasie Olsztyn – Iława oraz gwałtowny rozwój motoryzacji, szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu, sprawiły, że podział naszego miasta torami kolejowymi stawał się nieznośny. Częste stanie samochodów w długich korkach przed zamkniętymi szlabanami utrudniało życie mieszkańców, turystów, a szczególnie przedsiębiorców. Stąd marzeniem, nie tylko lokalnych włodarzy samorządowych, było usprawnienie ruchu w mieście przez wybudowanie wiaduktu. W minionych latach często brakowało środków, możliwości lub dobrych chęci, by inwestycję tę rozpocząć.
Udało się to dopiero burmistrzowi Czesławowi Najmowiczowi i Staroście Ostródzkiemu Andrzejowi Wiczkowskiemu dzięki pojawieniu się - możliwości, środków i przede wszystkim - dobrych chęci. Inwestycję zakończył obecny burmistrz Zbigniew Michalak. Wszyscy samorządowcy, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji, wspólnie z Ministrem Infrastruktury, parlamentarzystami i przedstawicielami wykonawcy - przecinali wstęgę.

Pozwolenie na budowę uzyskano w grudniu 2017 r., a w marcu 2018 roku - rozpoczęto roboty budowlane. Projekt został dofinansowany, na wniosek powiatu ostródzkiego, ze środków rezerwy subwencji ogólnej państwa w wysokości prawie 15,5 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 29 mln. zł. Powiat zainwestował w to przedsięwzięcie z własnego budżetu prawie 350 tys., natomiast Gmina Miejska Ostróda – ponad 13 mln. zł.
 
Źródło informacji i foto: Henryk Kropidłowski
Materiały filmowe: TV Mazury / Nasz Powiat TV
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1