Drukuj

frontDelegacja z powiatu ostródzkiego uczestniczyła w wyjeździe studyjnym we francuskim departamencie Côtes d'Armor. Wizyta odbyła się 23.06-29.06.2019 w związku z realizacją projektu „Innowacyjne podejście do metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy międzynarodowej”. Zainteresowanie projektu jest ukierunkowane na sytuację osób starszych i z niepełnosprawnościami. Na tygodniowy pobyt we Francji składały się spotkania ze specjalistami, dedykowane szkolenia oraz wizyty w instytucjach zajmujących się różnymi aspektami przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Całość została podsumowana na specjalnie zorganizowanych przez stronę francuską warsztatach. Uczestnicy zapoznali się z szeregiem rozwiązań, które można stosować w codziennej pracy. Działania projektowe zakładają wizytę partnerów z Francji w naszym powiecie. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w latach 2019 – 2021 zakończy się przyjęciem specjalnej uchwały, która pozwoli wdrożyć nowe metody do współpracy instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w naszym powiecie.

Projekt wdrożeniowy współfinasowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu 847 932, 90 zł.
 
Źródło informacji i foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
1
1
1
1
1
1