krajobraz pochylnia1 pomost

frontW ramach akcji rozkręcania optymizmu, 7 września 2019 r. w Ostródzie na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego, Wydział Promocji (Starostwa Powiatowego w Ostródzie) przy współpracy z Centrum Kultury w Ostródzie zorganizował pokazy makiety pochylni Oleśnica. Makieta jest jednym z materialnych rezultatów partnerskiego projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i służy Powiatowi Ostródzkiemu jako narzędzie promocji turystycznej.

Pokazom makiety pochylni Oleśnica zorganizowanym na stoisku Starostwa Powiatowego w Ostródzie towarzyszyły odpowiednio przygotowana ścieżka dźwiękowa z naturalnymi odgłosami zarejestrowanymi podczas przepraw na pochylni oraz - informacją o historii kanału, zasadach i parametrach działania pochylni. Makieta demonstruje poruszanie się statków, ich zawracanie, wjeżdżanie na wózki oraz ilustruje mechanizm tych procesów. Działanie makiety jest zdalnie sterowane przy pomocy pilota.

Akcję powszechnego rozkręcania optymizmu realizuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w różnych miastach województwa w celu zachęcenia różnych sektorów i podmiotów życia publicznego, społecznego oraz gospodarczego do tworzenia nowych projektów i aplikowania o ich dofinansowanie z EFRR w ramach RPO w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Dzięki dobrej pogodzie impreza oferująca wspaniałe atrakcje dla całych rodzin oraz wiele dobrych przykładów wykorzystania funduszy unijnych zgromadziła tłumy zwiedzających również przy makiecie pochylni.
 
Informacja: Henryk Kropidłowski
Foto: Grzegorz Turski, Tomasz Misztal
 
1
1
1

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: