Drukuj

frontW ramach akcji rozkręcania optymizmu, 7 września 2019 r. w Ostródzie na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego, Wydział Promocji (Starostwa Powiatowego w Ostródzie) przy współpracy z Centrum Kultury w Ostródzie zorganizował pokazy makiety pochylni Oleśnica. Makieta jest jednym z materialnych rezultatów partnerskiego projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i służy Powiatowi Ostródzkiemu jako narzędzie promocji turystycznej.

Pokazom makiety pochylni Oleśnica zorganizowanym na stoisku Starostwa Powiatowego w Ostródzie towarzyszyły odpowiednio przygotowana ścieżka dźwiękowa z naturalnymi odgłosami zarejestrowanymi podczas przepraw na pochylni oraz - informacją o historii kanału, zasadach i parametrach działania pochylni. Makieta demonstruje poruszanie się statków, ich zawracanie, wjeżdżanie na wózki oraz ilustruje mechanizm tych procesów. Działanie makiety jest zdalnie sterowane przy pomocy pilota.

Akcję powszechnego rozkręcania optymizmu realizuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w różnych miastach województwa w celu zachęcenia różnych sektorów i podmiotów życia publicznego, społecznego oraz gospodarczego do tworzenia nowych projektów i aplikowania o ich dofinansowanie z EFRR w ramach RPO w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Dzięki dobrej pogodzie impreza oferująca wspaniałe atrakcje dla całych rodzin oraz wiele dobrych przykładów wykorzystania funduszy unijnych zgromadziła tłumy zwiedzających również przy makiecie pochylni.
 
Informacja: Henryk Kropidłowski
Foto: Grzegorz Turski, Tomasz Misztal
 
1
1
1