Drukuj

frontPowiat Ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu, który w znacznej części udostępni zasób geodezyjny i kartograficzny drogą elektroniczną w formie e-usług. Projekt będzie realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014-2020, (działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”). Umowę na realizację projektu podpisali 30 września 2019 r.: Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Wicestarosta Jan Kacprzyk, Skarbnik Powiatu Hanna Żynda i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin.

Realizacja zadania zapewnia interoperacyjność z geoportalem Powiatu Ostródzkiego, który był przedmiotem projektu realizowanego przez Powiat w perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013 pn. „Zwiększenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”, a także ze zintegrowanym systemem informacji o nieruchomościach (ZSiN), tworzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Główny cel projektu, to zwiększenie efektywności i dostępności geoportalu Powiatu Ostródzkiego poprzez udostępnienie i świadczenie 21 e-usług publicznych, niniejszy cel zostanie osiągnięty poprzez skrócenie czasu obsługi klientów i zmniejszenie kosztów związanych z dojazdem, eliminację powtarzających się prac, ułatwienie dostępu do aktualnych danych i ich wyszukiwania, wprowadzenie nowych funkcjonalności portalu zwiększających jego dostępność, a także propagowanie budowy idei społeczeństwa informacyjnego. Poza zakupem e-usług, projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia i oprogramowania.
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie 01/04/2020 – 31/12/2020. Całkowita wartość zadania to 665 500,00 zł, w tym 99 825,00 zł stanowi budżet Powiatu Ostródzkiego, a dofinansowanie w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 to kwota 565 675,00 zł.
 
Informacja: Adriana Faraś-Bąk
Foto: Urząd Marszałkowski WWM
 
11
11
11
11
11
11
11
11
11