krajobraz pochylnia1 pomost

frontKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, 4 lutego 2020 r., przeprowadziła roczną naradę podsumowującą działalność PSP w powiecie ostródzkim w roku 2019 z udziałem przedstawicieli władz powiatu, gmin, Sejmu RP, wojewody i Wojewódzkiej Komendy PSP oraz związku OSP. Zebrani w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie wysłuchali rocznego raportu przedstawionego przez Komendanta Powiatowego – bryg. Tomasza Ostrowskiego, oraz jego zastępcę kpt. Rafała Napiórkowskiego. Sprawozdanie obejmowało charakterystykę ochrony przeciwpożarowej w powiecie ostródzkim oraz poszczególnych obszarów działalności komendy w 2019 roku.

  • W zakresie działalności operacyjnej – nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu, w 2019 r., czuwało 90 strażaków zawodowych oraz, będących w gotowości, 814 strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych z 49 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W minionym roku strażacy brali udział w 1579 różnego rodzaju zdarzeniach. Porównując statystykę do roku 2018, liczba interwencji zwiększyła się o 318. Odnotowano 583 pożary, co stanowi wzrost o 53. Podczas wszystkich interwencji poszkodowane były 164 osoby, a 21 osób poniosło śmierć. Odnotowano także 148 alarmów fałszywych, przy czym były to głównie alarmy z instalacji wykrywania pożaru oraz tzw. alarmy w dobrej wierze.
  • W zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi – jednostki OSP w powiecie ostródzkim uzyskały w 2019 roku pokaźne środki finansowe pochodzące z MSWiA, Komendy Głównej PSP oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu ratowniczego. OSP Turznica, Słonecznik i Frygnowo wzbogaciły się o nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Oprócz całokształtu obsługi finansowej dotacji, funkcjonariusze ostródzkiej komendy powiatowej PSP prowadzili również kursy i szkolenia dedykowane druhom OSP, w których wzięło udział 114 osób.
  • W dziedzinie ważnych wydarzeń – odnotowano, że jednym z nich było nadanie sztandaru ostródzkiej KP PSP oraz towarzyszące temu obchody 70-lecia zawodowego pożarnictwa na ziemi ostródzkiej połączone z Wojewódzkim Dniem Strażaka, które odbyły się 11 maja na placu przed starostwem powiatowym. Innym, równie istotnym przedsięwzięciem było otwarcie, wykonanej w całości przez ostródzkich strażaków, sali edukacyjnej „Ognik”. Od momentu otwarcia (5 września) do końca 2019 roku z zajęć o tematyce bezpieczeństwa skorzystało aż 48 grup szkolnych – łącznie 1002 dzieci.
Po przedstawionej analizie działalności komendy głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski dziękując wszystkim strażakom powiatu ostródzkiego podkreślił, że realizując swoje zadania prezentowali oni wysoki poziom i standard. Wskazał również modelowy poziom współpracy na linii: samorząd – komenda powiatowa PSP – ochotnicze straże pożarne. Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski z uznaniem wyraził się o działalności ostródzkiej KP PSP i zapewnił o wsparciu w zakresie rozpoczęcia inwestycji budowy nowego obiektu. Przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pogratulował osiągnięć w formie listu gratulacyjnego. Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Michał Kamieniecki z uznaniem odniósł się do zakresu zadań zrealizowanych przez ostródzkich strażaków w skali wojewódzkiej oraz podziękował im za służbę i pracę wykonaną w minionym roku.

W spotkaniu, prócz ww. wzięli udział: Beata Mazur – Przewodnicząca Rady Powiatu, dh Ryszard Harasim – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz burmistrzowie i wójtowie powiatu ostródzkiego, szefowie służb i instytucji współpracujących z PSP, przedstawiciele związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.
 
Materiał filmowy: Telewizja Mazury
Źródło informacji i zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański
Adiustacja: M. Kłosowska
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: