krajobraz pochylnia1 pomost

konkurs ofertZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl, na stronie internetowej Powiatu Ostródzkiego www.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Opis zadań, wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz jego termin zawarte są w wytycznych stanowiący załącznik do ogłoszenia. Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 16.03.2020 r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).
 
 
 
Źródło informacji: Aleksandra Rosłoniec

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: