Drukuj

transmisja nazywo

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1300 w sali nr 112 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 zwołana została XIV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji.

 
 
 
Porządek obrad zawiera:
 
 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2019 rok.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Ostródzkiego w roku 2019.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ostródzkiego w 2019 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w 2019 roku.
 6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Ostródzkiego.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.
 8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Morąg darowizny udziału w nieruchomościach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ostródzie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.
 19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Sprawy różne.

 

Z uwagi na panującą pandemię, wywołaną koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostródzkiego, apeluję do wszystkich zainteresowanych do pozostania w domu i oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna pod adresem: livestream.com/accounts/9599868/events/9109718