Drukuj

181x180 herb powiatuPrzypominamy, że na mocy uchwał Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 listopada 2019 roku będą przyznawane nagrody pieniężne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także zawodnikom z terenu Powiatu Ostródzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz trenerom i instruktorom. Nagrody w dziedzinie kultury przyznawane będą przede wszystkim za: podtrzymywanie regionalnej twórczości ludowej, promowanie ziemi Powiatu Ostródzkiego w literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce, reprezentowanie Powiatu Ostródzkiego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowanie spotkań kulturalnych, promowanie osiągnięć w zakresie kultury, edukację kulturalną dzieci i młodzieży, a także ochronę dóbr kultury Powiatu Ostródzkiego.

Nagrody w dziedzinie sportu będą przyznawane za osiągnięcia w: Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Europy, we współzawodnictwie krajowym, ustanowienie rekordu świata, Europy, Polski, województwa warmińsko-mazurskiego, a także za osiągnięcie wyniku sportowego o charakterze niemierzalnym (np. zdobycie trudnego szczytu górskiego).

Wniosek o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu

Wniosek o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym (14-100 Ostróda, ul Jana III Sobieskiego 5) do dnia 15 listopada br. Wnioski mogą być składane przez: radnych Rady Powiatu, organy administracji państwowej lub samorządowej, stowarzyszenia zrzeszające twórców, instytucje artystyczne, placówki upowszechniania kultury, a także instytucje sportu, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, związki i stowarzyszenia sportowe, uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Ostródzkiego, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Ostródzie.

Uchwała w sprawie zasad oraz trybu przyznawania nagród zawodnikom z terenu Powiatu Ostródzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz trenerom i instruktorom.

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Autor tekstu: Dorota Budziszewska-Hilińska, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie