sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

10W dniu 21 kwietnia 2015 r. odbył się odbiór końcowy robót pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych” Część Nr 2 „Wykonanie nakładki bitumicznejw ciągu drogi powiatowej Nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki - Mańki”. Roboty polegały na ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej grysowo żwirowej, warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 5cm oraz uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszywa. Długość wykonanego zadania to 329,5 mb.

Wartość wykonanych robót wynosi 99 944,27 brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica.

Odbiór końcowy robót odbył się w obecności Wicestarosty Pana Edmunda Winnickiego, przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie Dyrektora Pani Małgorzaty Ostrowskiej, Zastępcy Dyrektora Pana Grzegorza Puzona oraz Inspektora Nadzoru Pana Mariusza Beszczaka, przedstawicieli Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowlanego Sp. z o.o. Brodnica Prezesa Pana Jana Kopiczyńskiego oraz Kierownika robót Pana Damiana Retel.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. odbył się również odbiór końcowy robót pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych” Część Nr 1 „Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1194 N dr. Nr 1307 N (Zalewo) - Miłomłyn”. Roboty polegały na ułożeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno bitumicznej o grubości 3cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej o grubości 4cm oraz uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszywa. Długość wykonanego zadania to 865 mb. Wartość wykonanych robót wynosi 276 800,92 PLN brutto, w tym dofinansowanie Gminy Miłomłyn w kwocie 40 000 PLN. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica.

Odbiór końcowy robót odbył się w obecności Wicestarosty Pana Edmunda Winnickiego, Burmistrza Miłomłyna Pana Stanisława Siwkowskiego, przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie Dyrektora Pani Małgorzaty Ostrowskiej, Zastępcy Dyrektora Pana Grzegorza Puzona oraz Inspektora Nadzoru Pana Mariusza Beszczaka, przedstawicieli Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowlanego Sp. z o.o. Brodnica Prezesa Pana Jana Kopiczyńskiego oraz Kierownika robót Pana Damiana Retel.

Sporządził:
Aleksandra Wereda
Starszy Referent Działu Technicznego
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
 
10
10

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: