Drukuj

frontNajważniejszymi punktami podczas XV sesji Rady Powiatu w Ostródzie, która odbyła się 30 czerwca 2020 r., było przyjęcie „Raportu o stanie Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok” . Po przeprowadzonej w tej sprawie debacie Staroście Ostródzkiemu Andrzejowi Wiczkowskiemu wraz z Zarządem Powiatu udzielone zostało wotum zaufania. Rada Powiatu w Ostródzie zatwierdziła również sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

 
Źródło informacji: A. Markowska
Zdjęcia: B.Banaszkiewicz
 

1
1
1