krajobraz pochylnia1 pomost

logo fs kolor orientacja poziomaDnia 3 lipca 2020 roku Powiat Ostródzki, podpisał Umowę nr DFS-III.7211.297.2020 z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ograniczenia zakażeń i walki z COVID-19 w ramach zadania pod tytułem: ”Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna”.

 
 
 

Umowa obejmuje zakup:
Diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych, fartuchów chirurgicznych, fartuchów niesterylnych z mankietem, ubrań chirurgicznych, masek FFP3 oraz komory laminarnej BIO 100. W ramach umowy zostanie wydatkowana kwota w wysokości 105 720,24 zł - kwota w wysokości 5 720,24 zł to wkład własny Powiatu, natomiast kwotę 100.000,00 zł otrzymamy ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie zostanie przekazane na potrzeby Szpitala w Ostródzie S.A.

Termin realizacji zadania to 30.12.2020 roku.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: