krajobraz pochylnia1 pomost

frontNa uroczystej zbiórce w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, która odbyła się 24 września 2020 r., ostródzka jednostka ratowniczo-gaśnicza wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego. Podczas uroczystości wręczono akty nadania pierwszego stopnia w korpusie aspiranckim (na młodszego aspiranta) i odznaczenia resortowe oraz przyjęto ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza – str. Wojciecha Rosińskiego. Ślubowanie przyjął ostródzki Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski.

Awans na pierwszy stopień wyjątkowo przeprowadzono w takich okolicznościach z uwagi na fakt, że w bieżącym roku nie odbyły się uroczyste promocje aspiranckie w szkołach pożarniczych. Młodszymi aspirantami zostali: ogn. Wiktor Marchlewicz, ogn. Marek Bartoszewicz, oraz str. Piotr Lisek – absolwent SA PSP w Poznaniu. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński wręczyli odznaczenia przyznane Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczono:
  • Złotą - st. bryg. Tomasza Ostrowskiego,
  • Srebrną - bryg. Adama Zarębę i asp. sztab. Mieczysława Świdczuka,
  • Brązową - st. asp. Marcina Kucharka, ogn. Piotra Sowę i ogn. Szymona Skalnego.
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego zakupiony został przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w partnerstwie z Komendami Wojewódzkimi PSP w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Samochód na podwoziu MAN wyposażony został w silnik o mocy 320 KM z napędem 4×4, zbiornik wody 5400 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę dwuzakresową, działko wodno-pianowe o wydajności 3200 litrów/min, kabinę dla 6 ratowników, maszt oświetleniowy, zabudowę pożarniczą z zamontowanym sprzętem ratowniczo-gaśniczym wg standardu dla pojazdu z serii GCBA. Wartość pojazdu z pełnym wyposażeniem to 1 195 929,00 zł. Poświęcenia pojazdu dokonał ksiądz Stanisław Marczak proboszcz Parafii Pw. Św. Dominika Savio w Ostródzie.

W uroczystościach uczestniczyli również: Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, samorządowcy z powiatu ostródzkiego, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Ryszard Harasim.
 
źródło informacji: st. kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: podchr. Tymoteusz Kotuszewski
adjustacja: H. Kropidłowski - Naczelnik Wydziału Promocji

1
1
1

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: