Drukuj

Herb Powiatu OstródzkiegoZapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

  1. Zaproszenie do kosultacji społecznych
  2. Formularz konsultacji społecznych
  3. Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2021
  4. Protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2021

Tekst: Aleksandra Rosłoniec