krajobraz pochylnia1 pomost

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. Realizacja zadania obejmuje okres od kwietnia do 31 grudnia 2021 r. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wysokość dotacji na prowadzenie zadania od kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 wynosi 50.000 zł. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w terminie 06 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.

Załącznik:

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Karolina Kikul

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: