Drukuj

Życzenia z okazji Dnia Samorządu TerytorialnegoRadnym, działaczom i pracownikom wszystkich organów i jednostek samorządowych Powiatu Ostródzkiego oraz ich jednostek i komórek organizacyjnych, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym oraz zawodowym. Pragniemy podziękować Wam – Samorządowcom, w dniu Waszego święta, za poświęcenie w codziennej urzędniczej pracy. Niech kolejne lata będą wypełniane sukcesami, a społeczna akceptacja będzie źródłem motywacji do realizacji potrzeb na rzecz mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.

Jan Kacprzyk
Wicestarosta
                Beata Mazur
                                   Przewodnicząca Rady Powiatu 
 Andrzej Wiczkowski
  Starosta Ostródzki