krajobraz pochylnia1 pomost

Plakat informacyjny S2S to program stypendialny, adresowany dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia. Rekrutacja trwa do 1 września. Każdego roku Komisja wybiera 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1.600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Fundatorem stypendiów jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  •  są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
  •  wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej     minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
  •  ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
  •  uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat. Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Formularz rekrutacyjny do XIV edycji Programu Indeks Start 2 Star

Źródło: Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: