Drukuj

Plakat informacyjny S2S to program stypendialny, adresowany dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia. Rekrutacja trwa do 1 września. Każdego roku Komisja wybiera 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1.600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Fundatorem stypendiów jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  •  są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
  •  wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej     minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
  •  ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
  •  uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat. Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Formularz rekrutacyjny do XIV edycji Programu Indeks Start 2 Star

Źródło: Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich