krajobraz pochylnia1 pomost

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ornowo, w gm. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/5 o pow. 1,6701 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW EL1O/00051192/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Nieruchomość w dziale III księgi wiecznej jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Dział IV ww. księgi wieczystej nie zawiera wpisów – wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 
Załączniki:
Do pobrania:

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: