Drukuj

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ornowo, w gm. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/5 o pow. 1,6701 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW EL1O/00051192/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Nieruchomość w dziale III księgi wiecznej jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Dział IV ww. księgi wieczystej nie zawiera wpisów – wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
 
Załączniki:
Do pobrania: