krajobraz pochylnia1 pomost

Profesor Magdalena Kachniewska z SGH w Warszawie prowadzi prelekcjęW Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, 14 września 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Poznaj Mazury Zachodnie w mig” realizowany przez Stowarzyszenie Zachodniomazurską Lokalną Organizację Turystyczną, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem spotkania było podsumowanie działań zrealizowanych w trakcie zadania, zwiększenie wiedzy na temat turystyki osób z niepełnosprawnościami, merytoryczna dyskusja dotycząca konieczności eliminowania barier w turystyce i ułatwienia dostępu do atrakcji turystycznych dla osób głuchych.

Zadanie publiczne „Poznaj Mazury Zachodnie w mig” w ramach działania 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych otrzymało wsparcie w wysokości 61 950,00 zł. W drodze konkursu wyłoniono 25 projektów z całej Polski, które uzyskały wsparcie Ministerstwa. Projekt Stowarzyszenia ZLOT jako jedyny z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał dofinansowanie. To podjęcie dalszych działań w celu eliminowania barier w turystyce dla osób niesłyszących.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, branży turystycznej i okołoturystycznej, dostawcy usług turystycznych, pracownicy informacji turystycznych, przewodnicy, pracownicy biur promocji oraz osoby niesłyszące z regionu Mazur Zachodnich.
 
Licznie przybyłych gości przywitała Beata Furmanek Wiceprezes Zarządu ZLOT. Następnie o zabranie głosu został poproszony  Andrzej Wiczkowski Starosta Powiatu Ostródzkiego. W zastępstwie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, list intencyjny odczytała Monika Kocimska-Warczak Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji podsumowującej projekt przedstawionej przez Marlenę Rogowską – Dyrektor Biura ZLOT, a także obejrzeli jeden z trzech filmików prezentujących ofertę muzeów w regionie. Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczestników kursu polskiego języka migowego na poziomie A1 oraz A2. Część pierwszą Konferencji zamknął Krzysztof Kotyniewicz Prezes Polskiego Związku Głuchych Zarząd Główny, który przestawił zagadnienia związane z turystyką i sytuacją osób głuchych w Polsce na przestrzeni wieków.
 
Po przerwie wystąpiła profesor Magdalena Kachniewska z SGH w Warszawie, która omówiła temat „Przez różnorodność do zrównoważonego rozwoju turystyki”. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami związanymi z wyjazdami i turystyką. Całość spotkania tłumaczona była na polski język migowy.

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Pracy i Technologii, a także Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
 
Źródło informacji/fot.: www.mazury-zachodnie.pl
Materiał filmowy: Telewizja Mazury
 
 
1
1
1
1
1
1
 
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: