krajobraz pochylnia1 pomost

Herb Powiatu OstródzkiegoZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie. Realizacja zadania obejmuje okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 
Wysokość dotacji na prowadzenie zadania od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 1.284.933,00 zł, w tym zwiększona dotacja o kwotę 233.433,00 zł w ramach Programu „Za Życiem”. W latach następnych środki finansowe na realizację w/w zadania uzależnione będą od decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego określającej kwotę przyznanej dotacji.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w terminie do 03 grudnia 2021 roku do godziny 15.00.
 
 
Źródło: powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Karolina Kikul

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: