Drukuj

Podpisanie umowy na wdrożenie systemów elektronicznych w Starostwie Powiatowym w OstródziePowiat Ostródzki w dniu 15 listopada 2021 r. podpisał umowę na realizację zadania pn. „Wdrożenie e-usług w urzędzie w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2”. W ramach podpisanej umowy dostarczone i wdrożone zostaną systemy do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wraz z wdrożeniem 21 e-usług publicznych oraz system obsługi zamówień publicznych w urzędzie. Łączna wartość zamówienia to kwota 504 298,77 złotych. Wykonawcą wdrażającym rozwiązania elektroniczne w urzędzie będzie firma MADKOM S.A. z siedzibą w Gdyni.

Projekt w ramach którego wdrażane będą e-usługi oraz system EZD w urzędzie realizowany jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
  • wdrożenie systemu Elektroniczego Zarządzania Dokumentacją;
  • wdrożenie modułu do obsługi Zamówień publicznych;
  • wdrożenie modułu do obsługi konkursów oferta dla NGO;
  • wdrożenie 21 e-usług elektronicznych dla obywateli;
  • zakup sprzętu i wyposażenie niezbędnego do prawidłowego działania systemów.

Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania elektronicznych narzędzi do wzrastającego zapotrzebowania rynkowego dotyczącego nowych technologii informatycznych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie również udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu, co pozwoli w szczególności na usprawnienie kontaktów obywateli z instytucją publiczną jaką jest Starostwo Powiatowe i przyśpieszenie procedur załatwiania spraw urzędowych, świadcząc tradycyjne usługi w sposób bardziej efektywny.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 125 600,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 956 760,00 zł. Okres realizacji projektu 01.03.2021 – 31.12.2022 r.

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Materiał filmowy: Telewizja Mazury

 Marcin Jorka - prokurent wykonawcy, Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk - Wicestarosta