Drukuj

Transmisja na żywoNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) 29 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w sali Nr 112 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu VI kadencji.

 

 

Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Morąg.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych S7 i DK16.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie i nadania jej statutu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego.
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne.
Zapraszamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na platformie VIMEO w podlinkowanej informacji.