Drukuj

Herb Powiatu OstródzkiegoKomisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Ostródzie Nr 125/374/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., na posiedzeniu w dniu 03.12.2021 r. rozpatrzyła ofertę złożoną na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej o nazwie „Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie”. W wyniku przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia złożonej oferty Komisja Konkursowa wskazała Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Ostródzie jako jedyny podmiot, który złożył ofertę i tym samym uzyskał największą ilość punktów.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie PŚDS w Ostródzie (plik docx, rozmiar 20,3 KB)

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Karolina Kikul