Drukuj

Pani Marta Pelczarska - trener, doradcą zawodowySzkolenie dla liderów szkolnych klubów wolontariatu szkół ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego odbyło się 17 grudnia 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Szkolenie miało na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę dotyczącą ich cech osobowości, charakteru, predyspozycji, aby mogli świadomie ją wykorzystać podczas pracy zespołowej w klubie wolontariatu. Dodatkowo młodzież podniosła umiejętności komunikacji celem rozwoju umiejętności zarządzania innymi.

Podczas warsztatów wolontariusze wymienili się doświadczeniami z pracy w swoich klubach. Chętnie dzielili się pomysłami i planami na przyszłe akcje charytatywne oraz przedsięwzięcia. Wolontariusze dzielili się również doświadczeniami związanymi z napotykaniem się na trudności pracy wolontariackiej w czasie pandemii. Warsztaty przeprowadziła Pani Marta Pelczarska doradca zawodowy. Mamy nadzieję, że spotkanie zainspiruje młodzież do dalszego rozwoju wolontariatu.
 
Tekst i zdjęcia: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie
 

1
1
1