krajobraz pochylnia1 pomost

Nowa nawierzchnia boiska sportowego przy LO im. J. Bażyńskiego w OstródziePowiat Ostródzki zrealizował zadanie: „Modernizacja nawierzchni boiska Orlik2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J.Bażyńskiego w Ostródzie. Celem głównym zadania była poprawa stanu technicznego i zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury sportowej w powiecie ostródzkim poprzez modernizację nawierzchni boiska Orlik2012 przy Liceum Ogólnokształcącym im. J.Bażyńskiego w Ostródzie przy ulicy Drwęckiej 2. Prace remontowe zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko - mazurskim w 2021 r.”

Modernizacja boiska umożliwi korzystanie społeczności lokalnej, uczniom, klubom sportowym z jego infrastruktury przez kolejne lata. Powiat ostródzki zauważa, iż boisko typu Orlik na terenie powiatu pełni funkcję edukacyjną, sportową, propagującą ruch na świeżym powietrzu, gry zespołowe, ale także ma w przestrzeni publicznej znaczenie, jako miejsce stanowiące miejsce spotkań nie tylko młodzieży, ale także wszystkich grup społecznych, co wpływa na wzrost ich aktywności.
 
Wkład własny zadania pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Ostródzkiego.
 
Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
 

Logo: Warmii i Mazur

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: