krajobraz pochylnia1 pomost

Transmisja na żywoNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) 29 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali Nr 112 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu VI kadencji.

 
 
 
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2021-2035.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 i ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035.
 6. Uchwalenie budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2022, w tym podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zbywanego w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostródzkiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulicy i chodnika, a także utrzymaniu zimowym chodnika na terenie miejscowości Małdyty w ciągu drogi powiatowej 1179N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty w latach 2022-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłomłyn w ciągu ulic powiatowych w latach 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania polegającego na sprzątaniu ulic i chodników, a także utrzymaniu zimowym chodników na terenie miasta Miłakowo w ciągu ulic powiatowych w latach 2022-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2022 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne.

Zapraszamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na platformie VIMEO w podlinkowanej informacji.

Źródło informacji: Biuro Rady, Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: