Drukuj

Transmisja na żywoNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) 10 lutego 2022 r. o godz. 13:00 w sali Nr 112 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji.

 
 
 
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki w załączniku do Uchwały Nr XXV/238/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Ostródzki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie oraz nadania jej statutu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
 10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
Zapraszamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na platformie VIMEO w podlinkowanej informacji.

Źródło informacji: Biuro Rady, Starostwo Powiatowe w Ostródzie