krajobraz pochylnia1 pomost

Transmisja na żywoNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) 25 marca 2022 r. o godz. 1300 w sali Nr 220 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji.

 

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2022 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu ostródzkiego przez konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z lokalnym telefonem alarmowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie trybu bezprzetargowego wydzierżawianej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostródzkiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości mienia powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego.
 10. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2021 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Sprawy różne.

Zapraszamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na platformie VIMEO w podlinkowanej informacji.

Źródło informacji: Biuro Rady, Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: