krajobraz pochylnia1 pomost

Oznaczenia brajlowskie w Poradni w OstródzieDzięki zakupowi nowoczesnej centrali telefonicznej oraz wyposażeniu gabinetów w telefony możliwe jest prowadzenie teleporady i diagnoz na kilka gabinetów jednocześnie. Ponadto realizacja projektu ułatwiła komunikację osobom ze szczególnymi potrzebami dzięki montażowi oznakowania alfabetem brajla oraz informacja pisaną i piktograficzną. W ramach projektu oznakowane zostały wszystkie pomieszczenia Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej (numeracja drzwi pomieszczeń oraz nazw gabinetów alfabetem Braille), oznakowane zostały ciągi komunikacyjne poprzez umieszczenie nakładek z alfabetem Braille na oporęczowaniu.

Ponadto oznaczono piktogramami oraz alfabetem Braille toalety dla osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu nastąpiła znaczna poprawa warunków bytowania i dostosowanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostródzie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu obiekt w którym mieści się poradnia zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone w ramach projektu działania przyczyniły się do zniwelowania jednej z barier architektonicznych, a tym samym uczyniłby budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Realizacja działań była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: