krajobraz pochylnia1 pomost

Utworzona z białych i czerwonych kartonów flaga narodowaŚwięto ustanowione w roku 2004 odgrywa w społeczeństwie polskim ogromną rolę. Lokalne społeczeństwo powiatu ostródzkiego co roku czci wagę tak ważnego symbolu narodowego. Tak też było w tym roku – z inicjatywy Starosty Ostródzkiego, Andrzeja Wiczkowskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego wspólnie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Radnymi Rady Powiatu utworzyli przed budynkiem urzędu z kartonów białych i czerwonych żywą flagę narodową.

 
Wspólne tworzenie pięknej tradycji patriotycznej łączy pokolenia, wzmaga świadomość wartości tego święta, przypomina o tożsamości narodowej i jednoczy nas wszystkich.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: