krajobraz pochylnia1 pomost

Transmisja na żywoNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) 11 maja 2022 r. o godz. 1000 w sali Nr 220 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji.

 

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 2021 roku.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu ostródzkiego w roku 2021.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostródzkiego w 2021 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie za rok 2021.
 6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej powiatu ostródzkiego.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.

Zapraszamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na platformie VIMEO w podlinkowanej informacji.

Źródło informacji: Biuro Rady, Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: