krajobraz pochylnia1 pomost

 Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju DrógW Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie, podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie (ulica Wrzosowa). Wartość zadania to 3 809 266,95 zł. Umowę podpisali: Małgorzata Ostrowska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych Ryszard Zieja – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja”. Przy podpisaniu umowy uczestniczyli również: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta i Piotr Strzylak – Członek Zarządu Powiatu. 

 

W tym roku w ramach planowanego działania na odcinku o dł. ok. 1,2 km zostanie:

  • wykonana nowa konstrukcja nawierzchni wraz z poszerzeniem do szerokości 5,5 - 6 m,
  • poprawiona geometria skrzyżowań,
  • wybudowany chodnik,
  • przebudowane zjazdy i pobocza,
  • poprawione odwodnieni poprzez naprawę kanalizacji deszczowej, ułożenie ścieku drogowego „trójkątnego”, korektę skarp i udrożnienie rowów przydrożnych,
  • wybudowany kanał technologiczny,
  • w ramach bezpieczeństwa zostanie zastosowane nowe oznakowanie pionowe i poziome, progi zwalniające oraz zostanie wykonane przejście dla pieszych z dedykowanym doświetleniem, oznakowaniem poziomym na czerwonym tle i systemem informacji fakturowej.
 Wartość zadania – 3.809.266,95 zł, z czego:
  • 2.158.976,40 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 776 587,00 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  • 873.703,55 to środki własne Powiatu

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie (ulica Wrzosowa)

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: