krajobraz pochylnia1 pomost

Otwarcie Punktu Pomocy Finansowej Światowej Federacji LuterańskiejPo kilku tygodniach przygotowań, 9 maja 2022r., w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie otwarto pierwszy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowany przez UNHCR (Agendę ONZ ds. uchodźców) oraz Światową Federację Luterańską (Organizację zrzeszającą 149 Kościołów Luterańskich z 99 krajów świata, jej agenda World Service udziela wsparcia humanitarnego w wielu krajach świata dotkniętych kryzysami, katastrofami i wojnami).


W spotkaniu wziął udział Starosta Powiatu Ostródzkiego, Pan Andrzej Wiczkowski, który udostępnił pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność punktu. W swoim przemówieniu Pan Starosta podkreślił potrzebę takiej pomocy, swoją radość iż to właśnie Ostróda została wybrana na jeden z punktów oraz zadeklarował swoje dalsze wsparcie. Obecny był również ks. bp Paweł Hause, zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wraz z duchownymi diecezji. Biskup zgodnie z ewangelickim zwyczajem słowem Bożym i modlitwą poświęcił punkt i błogosławił jego pracownikom by ich działalność przyniosła wiele dobra tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Na koniec przedstawiciel Światowej Federacji Luterańskiej Katerina Brzicova opowiedziała zebranym o zasadach działania centrum i kryteriach przyznawania pomocy.

Działalność centrum nie byłaby także możliwa bez wsparcia współpracującego z parafią Stowarzyszenia Rzecz Jasna, które to koordynuje prace punktu, wspierając w tym zadaniu parafię.

W ramach pomocy każda z osób, które przybyły do Polski po 24 lutego i mają dokument potwierdzający tożsamość i przekroczenie granicy może ubiegać się o świadczenie w maksymalnej wysokości 2540 zł., które wypłacane będzie przez trzy miesiące. Na ta kwotę składa się suma 710 zł na osobę zgłaszającą oraz po 610 na kolejnych członków rodziny do maksymalnie 4 osób.

Ideą programu jest udzielanie wsparcia finansowego osobom dotkniętym tragedią wojny, które znalazły schronienie w Polsce jednak nie mają możliwości pracy przez co nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Dlatego też w pierwszej kolejności pracownicy punktu rejestracyjnego przy współpracy z lokalnymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi poszukują osób spełniających określone kryteria. Są to:
  • niemożność znalezienia opieki nad dziećmi,
  • niemożność znalezienia opieki dla starszych, przewlekle chorób (również osoby niepełnosprawne) członków rodziny i/lub chorego krewnego,
  • kobiety w ciąży oraz te z bardzo małymi dziećmi (do 2 lat),
  • niepełnosprawność lub stan zdrowia uniemożliwiający znalezienie i utrzymanie pracy,
  • stan pourazowy/PTSD/depresja.
Ponadto istotne są również następujące kryteria:
  • rodziny gdzie jest tylko jedna dorosła osoba zarabiająca i utrzymująca rodzinę,
  • rodziny gdzie są osoby przewlekle chore i/lub niepełnosprawne,
  • rodziny, w których zarabiający są pracownikami dorywczymi – tj. zatrudnienie nie jest stabilne i otrzymują wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę.
Dopiero gdy wszystkie wskazane osoby otrzymają wsparcie do udziału w programie zostaną zaproszone wszystkie osoby, które przybyły do Polski po 24 lutego, posiadają dokument tożsamości oraz polski numer telefonu ważny przez cały czas trwania udzielania świadczeń. By skorzystać z pomocy będzie trzeba wpierw zarejestrować się i umówić na wizytę przez stronę internetową. Takie osoby otrzymają na podany numer telefonu wiadomość z terminem umówionej wizyty.
 
Źródło informacji: ks. ppor. Wojciech Płoszek Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie
Zdjęcia: Biuro Promocji Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Materiał filmowy: Telewizja Mazury
 
1
1
1
1
1
1
 
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: