krajobraz pochylnia1 pomost

Widok Platformy Cyfrowy UrządW ostatnich latach Powiat ostródzki systematycznie inwestuje w technologie cyfrowe. Kontynuując działania w tym zakresie urząd prowadzi cyfryzację usług dla obywateli oraz elektroniczny obieg dokumentacji wewnątrz urzędu. Dzięki realizacji projektu pn. „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – etap 2” już w II kwartale uruchomiona zostanie platforma Cyfrowy Urząd na której obywatele znajdą 17 e-usług, które będą mogły zostać „zlecone” bez konieczności pojawiania się w urzędzie.

Wśród udostępnionych usług znajdą się e-usługi o następującej tematyce:

 1. Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego,
 2. Wydanie zaświadczenie potwierdzającego dane zawarte w zagubionej karcie pojazdu albo zagubionym dowodzie rejestracyjnym,
 3. Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
 4. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 5. Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 6. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne oraz informacje o zmianie danych w ww. zgłoszeniu,
 7. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 8. Wydawanie kart wędkarskich,
 9. Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 10. Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny Wniosek o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub kopii tego aktu,
 11. Wniosek o wydanie wypisu (zaświadczenia) z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 12. Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego,
 13. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę,
 14. Wniosek o wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
 15. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym,
 16. Wniosek o publikacje materiału informacyjnego na stronie internetowej www.powiat.ostroda.pl

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie wpłynie na poprawę jakości i efektywności świadczonych usług oraz usprawnienie procesów administracyjnych, które umożliwią załatwienie sprawy w całości przez Internet. W ramach projektu został zakupiony także sprzęt i wyposażenie informatyczne, które wspomaga funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów i korzystanie z e-usług. Od przyszłego roku istotne zmiany nastąpią także na polu współpracy z organizacjami pozarządowymi gdyż zostanie wprowadzony nowy system Witkac.pl. Ten kompleksowy system informatyczny usprawni m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. Celem wszystkich podjętych działań i inicjatyw jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego e-urzędu, opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt będzie realizowany w siedzibie Wnioskodawcy – budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie, a także w Oddziale Zamiejscowym w Morągu.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Wartość projektu wynosi 1 032 651, 56 zł, w tym 877 753,83 zł wynosi dofinansowanie.

Źródło: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Materiał filmowy: Telewizja Mazury

 Widok na EZD

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: