krajobraz pochylnia1 pomost

Uczniowie oglądają eksponaty sprzętu wojskowego wystawione na placu muzealnym Muzeum Wojska PolskiegoW ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Powiat Ostródzki na mocy podpisanego w miesiącu maju br. porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymał dotację celową na organizację 2 wycieczek szkolnych na kwotę 20 430,00 złotych przy udziale własnym w wysokości 20 % wartości przedsięwzięcia. Celem dofinansowania było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 
Jedną z wycieczek w ramach w/w przedsięwzięcia był wyjazd uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu – Liceum Ogólnokształcące na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Podczas wycieczki młodzież zobaczyła autentyczny fragment muru Getta Warszawskiego, podziwiała m.in. zbiory na Zamku Królewskim i muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. A podczas spaceru Traktem Królewskim i Krakowskim Przedmieściem uczniowie odwiedzili i zapoznali się z historią takich miejsc jak: rynek Starego Miasta, pomnik Małego Powstańca, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbywała się zmiana wart.
Licealiści w Muzeum Powstania Warszawskiego zapoznali się z obrazowo i emocjonalnie przedstawionymi przez przewodników tragicznymi dziejami powstania i naszej stolicy Warszawy. Wycieczkowa przygoda zakończyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, refleksją i chwilą ciszy nad mogiłami tragicznych polskich bohaterów.
 
Tekst/foto: ppłk rez. Piotr Chełmicki
 
1
1
1
1
1
1

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: