krajobraz pochylnia1 pomost

Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki z członkami Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Powiatowej Osterode OstpreussenW Starostwie Powiatowym w Ostródzie 21.06.2022 r., Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki spotkał się z członkami Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpreussen. Zarządowi przewodniczył Burghard Gieseler oraz członkowie Uwe Dempwolff, Jeannette Papke oraz Henryk Hoch. W przemiłej atmosferze rozmawiano o dalszej współpracy partnerskiej zgodnie z zawartym przed kilkoma laty porozumieniem na temat zachowania dziedzictwa kulturowego, zachowania więzi pomiędzy dawnymi a obecnymi mieszkańcami Powiatu Ostródzkiego (dawniej Osterode Ostpr.), pielęgnacji historii, wymiany młodzieży, a także promowania turystyki.

Rozmawiano również o obecnej sytuacji w Ukrainie, pomocy humanitarnej i socjalnej. Starosta Ostródzki podziękował za dotychczasową współpracę oraz wyraził gotowość do dalszych spotkań dot. wspierania żyjącej tu dzisiaj mniejszości niemieckiej.
 
Źródło informacji: Henryk Hoch - członek Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpreussen
Foto: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: