Drukuj

Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki z członkami Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Powiatowej Osterode OstpreussenW Starostwie Powiatowym w Ostródzie 21.06.2022 r., Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki spotkał się z członkami Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpreussen. Zarządowi przewodniczył Burghard Gieseler oraz członkowie Uwe Dempwolff, Jeannette Papke oraz Henryk Hoch. W przemiłej atmosferze rozmawiano o dalszej współpracy partnerskiej zgodnie z zawartym przed kilkoma laty porozumieniem na temat zachowania dziedzictwa kulturowego, zachowania więzi pomiędzy dawnymi a obecnymi mieszkańcami Powiatu Ostródzkiego (dawniej Osterode Ostpr.), pielęgnacji historii, wymiany młodzieży, a także promowania turystyki.

Rozmawiano również o obecnej sytuacji w Ukrainie, pomocy humanitarnej i socjalnej. Starosta Ostródzki podziękował za dotychczasową współpracę oraz wyraził gotowość do dalszych spotkań dot. wspierania żyjącej tu dzisiaj mniejszości niemieckiej.
 
Źródło informacji: Henryk Hoch - członek Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Powiatowej Osterode Ostpreussen
Foto: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostródzie