krajobraz pochylnia1 pomost

Logo Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" oraz logo Zespołu Placówek Pedagogicznych w OstródzieOd 2017 roku Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisano kolejne porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki umożliwiające kontynuację zadania w latach 2022-2026.


Celem działania jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Grupę docelową stanowią dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10, mieszkające na terenie powiatu ostródzkiego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Zajęcia specjalistyczne będą odbywały się w placówkach oświatowych: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie, Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Ostródzie.
 
Źródło informacji: Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: