krajobraz pochylnia1 pomost

Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2021/202224 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego. W akademii uczestniczyli: Jan Kacprzyk – Wicestarosta, Piotr Strzylak – członek Zarządu Powiatu w Ostródzie, Paweł Muszyński – Dyrektor ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, Sylwia Bartnicka – wicedyrektor szkoły oraz zaproszeni goście: radni Rady Powiatu w Ostródzie, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Ostródzkiego oraz uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.


Podczas uroczystości Wicestarosta wręczył tegorocznym absolwentom szkół ponadpodstawowych wyróżnienie Starosty Ostródzkiego Primus Inter Pares. Nagrodę w postaci wiecznego pióra otrzymali uczniowie, którzy podczas nauki w szkole wyróżnili się wzorowym zachowaniem, aktywną postawą i najwyższymi ocenami, a jednocześnie osiągnęli sukcesy w sporcie, olimpiadach, konkursach i projektach edukacyjnych. Gratulacje i kwiaty przekazane zostały także rodzicom prymusów.

Uczniowie ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, którzy rok szkolny zakończyli z bardzo dobrymi i celującymi ocenami, otrzymali z rąk Dyrektora szkoły i wychowawców klas świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody za wysokie wyniki w nauce.

Dyplomy i symboliczne gadżety, będące nagrodą za wzorową postawę podczas praktycznej nauki zawodu, wręczyli uczniom Sylwia Tumińska – Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Andrzej Siwczak - Starszy Cechu.
Nie zabrakło również nagród i gratulacji dla uczniów ze stuprocentową frekwencją na zajęciach szkolnych, dla uczniów aktywnych na rzecz szkoły oraz dla uczestników licznych konkursów.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego było ponadto odpowiednim momentem, by pożegnać dwóch odchodzących na emeryturę wieloletnich pracowników ZSR im. W. Witosa w Ostródzie.
Uroczystość zakończył symboliczny dźwięk ostatniego szkolnego dzwonka.

Kierujemy podziękowania w stronę kierownictwa szkoły, pracowników oraz uczniów odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie imprezy oraz za realizację programu artystycznego.

Źródło informacji: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Foto.: Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie
 
1
1
1
1
1
1

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: