krajobraz pochylnia1 pomost

Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki omawia wykorzystanie środków zewnętrznych i krajowych przez Powiat Ostródzki28 czerwca br. podczas XXX sesji Rady Powiatu w Ostródzie, po rozpatrzeniu Raportu o stanie powiatu, Zarządowi Powiatu udzielone zostało wotum zaufania. Rada Powiatu zatwierdziła również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu.


Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki podsumował wykorzystanie środków zewnętrznych i krajowych przez Powiat Ostródzki. Złożył podziękowania Zbigniewowi Babalskiemu - Posłowi na Sejm RP, Gustawowi Markowi Brzezinowi - Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Radnym Powiatu w Ostródzie, Hannie Żynda - Skarbnik Powiatu, Jolancie Koszczał - Sekretarz Powiatu oraz Małgorzacie Ostrowskiej - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych za pracę na rzecz rozwoju Powiatu Ostródzkiego.
 
Źródło informacji: Biuro Rady
Foto. Biuro Promocji

1
1
1

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: