Drukuj

Nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1.

 1. TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 14.07.2022 r. godzina 8:00.
 2. TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 04.08.2022 r. godzina 15:00.
  Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.
 3. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .
 4. FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:
  a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie
  Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone
  do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod
  rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
  b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i
  następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów
  w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.
 5. DOSTĘPNA ALOKACJA: 204.562,80 PL

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU NABORU (plik PDF, rozmiar 184 KB)

Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Projekt pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.