krajobraz pochylnia1 pomost

Podgląd strony internetowej "Cyfrowy Urząd Starostwa Powiatowego w Ostródzie" https://cu.powiat.ostroda.pl/Urząd Starostwa Powiatowego w Ostródzie uruchomił 17 e-usług, „zlecanych” bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Na stronie cu.powiat.ostroda.pl znajdą się e-usługi z zakresu informacji i promocji, komunikacji i transportu, udostępnienia informacji publicznej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz oświaty i edukacji. Dostęp możliwy również poprzez nowo powstałą zakładkę "CYFROWY URZĄD" znajdujący się na stronie www.powiat.ostroda.pl.

Celem tych działań jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego e-urzędu, opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne.

Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: