Drukuj

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Bitwy pod GrunwaldemW ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem" wybudowano nowoczesną przestrzeń, w której znajduje się multimedialna sala wystawowa na miarę XXI wieku, sala konferencyjna, całoroczna sala rycerska, a także przestrzeń biurowa.

Projekt ten był współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020, w kwocie ponad 15 milionów złotych.

Nowoczesna wystawa została zrealizowana projektem pn. "Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”.
Dofinansowanie pochodzi z Budżetu Państwa oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6 254 729 zł. Łączna wartość projektu wynosi ponad 8 milionów złotych.

Źródło: Fanpage Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

1
1